چهارشنبه 22 آبان 1398 - November 13 2019
کد خبر: ۱۷۳۰
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از چند مجتمع و طرح توسعه ای صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بازدید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، به نقل ازخبرنگار نیپنا، بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به همراه جمعی ازمدیران ارشد ضمن بازدید از مجتمع های پتروشیمی امیرکبیر، فن آوران و رازی، از طرح های ارگ، پتروناد،PBRتخت جمشید و هیرساشیمی نیز بازدید کرد و در جریان آخرین مراحل ساخت و روند تکمیل این طرح ها قرار گرفت.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جریان این بازدید ها بر لزوم شتاب در روند تکمیل این طرح ها و نیز رفع برخی مشکلات و موانع پیش روی اجرا تاکید کرد.
در اين بازيد مدیران عامل مجتمع ها گزارشی از روند تولید ارائه کردند و همچنین مدیران عامل طرح ها نیز گزارشی از آخرین روند ساخت و تکمیل این طرح های توسعه ای را بیان کردند.
بر پایه این گزارش، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار است از منطقه پیشنهادی توسعه صنایع پتروشیمیبازدید و در جلسه ای به همین منظور شرکت کند.

طرح پتروشیمی ارگ


در سال 1382 شرکت شیمیایی الیاف (ارگ فعلی) با سهامداری 30درصدی پتروشیمی تبریز تشکیل شد.

خوراک طرح پروپیلن به میزان 115 هزارتن در سال است که 82 هزارتن معادل 2800 بشکه در روز ازپالایشگاه آبادان و مابقی معادل 33 هزارتن در سال از پتروشیمی سلمان فارسی است. در سال 1389 تغییر نام شرکت شیمیایی الیاف به پتروشیمی ارگانجام شد.در سال 1392 تغییر محل طرح از سایت 5 منطقه ویژه به سایت 2 منطقه ویژه انجام شد.

زمین طرح 25 هکتار در سایت 2 است که 12 هکتار جهت فاز اول (اکریلونیتریل) می باشدو 13 هکتار باقیمانده برای واحدهای میتل متاکریلات و پلی متاکریلات است .

محصولات فاز اول طرح شامل 106 هزارتن در سال آکریلونیتریل، 12 هزارتن در سال سولفات آمونیوم و 20هزارتن در سال سیانیدهیدروژن است.

طرح PBR پتروشیمی تخت جمشید

مجری طرح شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید است و زمین طرح 15 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است. محصولات طرح پلی بوتادین رابر به مقدار 50هزار تن در سال خواهد بود.

خوراک طرح شامل 3و1 بوتادین به میزان 50.375 هزارتن در سال  می باشد وپیشرفت فیزیکی واقعی طرح بیش از 90 درصد است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: