يکشنبه 03 مرداد 1400 - July 25 2021
کد خبر: ۲۰۰۶
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۸
مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده منتهی به سال مالی 1397 انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي برگزار شد


مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی

مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی
مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی
مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی

مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی


مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی
نظر شما
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: