پنجشنبه 26 تير 1399 - July 16 2020
کد خبر: ۲۰۲۱
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۱
براى مقابله با شیوع ویروس کرونا
سخنگوى کمیته شرایط اضطرارى شرکت ملى صنایع پتروشیمى از تولید محلول آنتى سپتیک با برخوردارى ازآزمایشگاه ها و تجهیزات شرکت پژوهش و فناورى خبر داد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمي، سخنگوى کمیته شرایط اضطرارى شرکت ملى صنایع پتروشیمى از تولید محلول آنتى سپتیک با برخوردارى از آزمایشگاه ها و تجهیزات شرکت پژوهش و فناورى پتروشیمی خبر داد و اعلام کرد:  بهزاد محمدى معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملى صنایع پتروشیمى به دنبال کمبود شدید مواد ضدعفونى کننده و به منظور تامین نیاز کارکنان شاغل در صنعت به ویژه در مناطق عسلویه و ماهشهر ، تولید این مواد را در دستور کار شرکت پژوهش و فناورى قرار داده است ،در این راستا کارکنان و محققین این شرکت با تلاش دلسوزانه و شبانه روزى توانستند تولید و مظروف سازى این مواد را به انجام رسانند.

بنوى افزود : مواد تولید شده جهت استفاده و توزیع به مناطق عسلویه و ماهشهر به تدریج ارسال می شود این در حالی است که اولین محموله تولیدى براى این مناطق عصر پنجشنبه به مقصد عسلویه و ماهشهرارسال شد که توسط کمیته هاى اضطرار این مناطق تحویل و توزیع می شود، همچنین به منظور تامین نیاز ادارات ستادى وزارت نفت تمهیداتى پیش بینى و اقدام شده است که طى روزهاى آتى تداوم خواهد یافت.

وى تاکیدکرد: مهندس محمدى ضمن تشکر و قدردانى از زحمات مجدانه مدیر عامل و کارکنان شرکت پژوهش و فناورى و کمیته شرایط اضطرارى، دستور بکارگیرى تمام  ظرفیت ها و امکانات جهت تولید مستمر به منظور کاهش شیوع ویروس کرونا در جغرافیاى شهرى و صنعتى ،شامل اهالى شریف و کارکنان صنعت در این مناطق را به  رییس شوراى عالى شرایط اضطرارى صادر کرد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: