شنبه 16 اسفند 1399 - March 06 2021
کد خبر: ۲۱۹۶
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
نشست خبری دبيركل انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی به مناسبت سالروز صنعت پتروشيمی
نشست خبري دبيركل انجمن صنعت پتروشيمي


نشست خبری دبيركل انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمینشست خبری دبيركل انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی

نشست خبری دبيركل انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی


نشست خبری دبيركل انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی

نشست خبری دبيركل انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی

نشست خبری دبيركل انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی

نشست خبری دبيركل انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی
نظر شما
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: