پنجشنبه 07 بهمن 1400 - January 27 2022
کد خبر: ۲۳۸۴
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۹
اعضای کمیسیون صنایع مجلس با همراهی دبیر کل و قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در سفری یک روزه از شرکت های پتروشیمی نوری، جم، کاویان و پردیس واقع در عسلویه بازدید کردند.
بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه

بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه

بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه
بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه

بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه

بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه

بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه

بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه

بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه

بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه

بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه

بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه

گزارش تصویری از بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه

گزارش تصویری از بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه

گزارش تصویری از بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه


گزارش تصویری از بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه


گزارش تصویری از بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه

گزارش تصویری از بازدید میدانی اعضای کمیسیون صنایع مجلس از برخی شرکت های پتروشیمی واقع در عسلویه
نظر شما
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: