پنجشنبه 07 بهمن 1400 - January 27 2022
کد خبر: ۲۴۳۵
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۲
نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به مناسبت روز ملي صنعت پتروشيمی برگزار شد.
نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمینظر شما
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: