عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران:
لزوم تزريق منابع و سرمایه‌های سرگردان به صنعت پتروشیمی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی،محمدرضا انصاری، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه های جدید در صنعت پتروشیمی اظهارکرد: توجه بیش از پیش به صنعت پتروشیمی می‌تواند ایران را به قطب منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای در پتروشیمی تبدیل کند.

وی با اشاره به این که باید روی مزیت‌های کشور تمرکز کرد، افزود: ایران در شرایط فعلی در جنگ اقتصادی قرار دارد که از جنگ نظامی سخت‌تر است، بنابراین در این جنگ باید تمام نیروها در کنار یکدیگر قرار گیرند.

انصاری تصریح کرد: پتروشیمی‌ها باید برای افزایش کیفیت، کارایی و اثربخشی از ظرفیت های موجود در دانشگاه ها و نیز مراکز پژوهشی و بخش خصوصی استفاده کنند.

این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: هیچ راهی جز سرمایه‌گذاری در مزیت‌های کشور به ویژه صنعت پتروشیمی وجود ندارد، بهترین مزیت‌ها منابعی بوده که در کشور وجود دارد و باید استفاده کرد، ایران روی ذخایر طلای سیاه قرار گرفته است و  باید برنامه ریزی کرد که چگونه می‌توان از این ذخایرخدادادی به بهترین شکل استفاده کرد.

وی تاکید کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که به روش‌های مختلف یا حتی تشکیل کنسرسیوم، سرمایه های سرگردان را به سمت صنعت پتروشیمی سوق داد و به جای صادرات نفت و گاز خام به صورت خام، کالای نهایی در کشور تولید کرد.