دکترمهدوی:
اقدام وزیر صمت در برجسته کردن نهضت ساخت داخل قابل تقدیر است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمي، به نقل از خبرگزاری شبستان ، دکتراحمد مهدوی ابهری در مراسم امضای تفاهم نامه داخلی سازی تجهیزات صنایع پتروشیمی در راستای نهضت ساخت داخل با بیان این مطلب، افزود: کمیته های خودکفایی در تمامی واحدهای پتروشیمی کار می کنند و بازدیدها و ارتباطاتی برای استفاده از ظرفیتهای ساخت داخل انجام شد.

او ادامه داد: باید میان وزارت صمت، وزارت نفت و بخش خصوصی پتروشیمی هماهنگی برای ساخت داخل در این حوزه، ایجاد شود.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی گفت: اگر جایی امکان ساخت داخل با رعایت استانداردهای لازم وجود دارد، اجازه ثبت سفارش محصولات مشابه آن داده نشود.

تفاهم‌نامه امروز میان شرکت های آذرآب اراک و ماشین سازی اراک با شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در راستای داخلی سازی تجهیزات صنایع پتروشیمی به ارزش ۶۰ میلیون یورو منعقد شد.