همايش توانمندیهای صنعت ديرگداز در صنعت پتروشیمی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با همکاری شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین-تاپیکو، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و خانه معدن ایران در نظر دارند " همايش و نمايشگاه توانمندیهای صنعت ديرگداز در صنعت پتروشیمی" را در تاریخ 27 و 28 بهمن 1394 در محل بندر ماهشهر (سازمان منطقه ویژه پتروشیمی) برگزار نمایند.

انتهای پیام/