معاون وزیر نفت عنوان کرد:
حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سازندگان داخلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی،  مرضیه شاهدایی با تاکید بر لزوم افزایش مشارکت سازندگان ایرانی در روند توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: استفاده حداکثری از توان تولیدکنندگان، سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران داخلی برای انتقال دانش فنی، بومی سازی و توسعه فناوریهای نوین و نیز گسترش فعالیتهای پژوهشی از راهکارهای توسعه این صنعت است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای موجود با بهره گیری از دانش و فناوریهای روز جهان می تواند مسیر توسعه صنعت پتروشیمی ایران را هموار کند.

وی با بیان این که برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی ضروری است فعالیتهای ساخت داخل با قدرت و توان بیشتری از طریق تشکلهای تخصصی و کمیته های خودکفایی پشتیبانی شود، افزود: باید روند فعالیتهای ساخت داخل با استفاده از فناوریهای روز جهان در اجرای طرحهای توسعه ای پتروشیمی گسترش یابد.

معاون وزیر نفت گفت: امیدواریم افزون بر تامین نیازهای صنعت پتروشیمی از سوی سازندگان داخلی بزودی شاهد حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی باشیم.

حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی همسو با بومی سازی فناوریهای نوین

شاهدایی تصریح کرد: این شرکت از هر اقدامی که در مسیر توانمندسازی سازندگان و تولیدکنندگان به منظور بومی سازی فناوریهای نوین و افزایش درصد ساخت و تولید تجهیزات، مواد شیمیایی و کاتالیستهای مورد نیاز صنعت پتروشیمی باشد حمایت می کند.

وی با اشاره به بازدید هفته گذشته مدیران طرحها و مجتمع های پتروشیمی بخش خصوصی از توانمندیهای ٣ شرکت سازنده در استان خوزستان گفت: حمایت از سازندگان و تولیدکنندگان از راهبردهای اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: برگزاری تورهای صنعتی می تواند قابلیتهای موجود سازندگان ایرانی را به نمایش بگذارد و زمانی که مدیران طرحها و مجتمع ها از توانمندیهای شرکتهای ایرانی مطلع شوند به یقین نیازهای خود را از داخل کشور تأمین می کنند و دیگر به سراغ شرکتهای خارجی نخواهند رفت.

شاهدایی اظهار کرد: بازدید از شرکتهای حاضر در فهرست سازندگان مورد تأیید وزارت نفت در اولویت قرار دارد و شرکتهایی که در این فهرست نبوده و یا در مرحله ارزیابی هستند نیز می توانند فعالیتها و قابلیتهای خود را ارائه کنند.

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نخستین تور بازدید از توانمندیهای سازندگان داخلی فعال در صنعت پتروشیمی همسو با حمایت دولت از بخش خصوصی چهارشنبه (٥ اسفند ماه) با هدف آشنایی با توانمندیها و دستاوردهای چند شرکت سازنده داخلی تجهیزات و قطعات مورد استفاده در صنعت پتروشیمی برگزار شد.

این گزارش می افزاید: این تور یک روزه با محوریت بخش خصوصی و سازندگان داخلی همچون شرکتهای تاشا، فولاد پایا و فولاد اکسین و براساس سیاستهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حمایت از تولید داخل برگزار شد.


منبع:شانا


انتهای پیام/