apic.co

سه‌شنبه 08 خرداد 1403 28 May 2024
مرام نامه
مرام نامه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی کشورما اعضاء انچمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی ایران در راستای رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای کار و استمرار و ارتقاء فعالیتهای صنفی در جهت تحقق و حفظ منافع جمعی، ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در اجرای مصوبات و موثر واقع شدن تصمیمات صنفی، این منشور اخلاقی را سر لوحه فعالیت اقتصادی
خود قرار می دهیم:1.عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به معنای پذیرش اصول و مفاد اساسنامه انجمن تلقی شده و به رعایت آن پایبندیم.2.مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره انجمن ، که نمایندگان قانونی کل اعضا ء انجمن می باشند را لازم الاجرا  می دانیم.3. به منظور پیشبرد اهداف صنفی و میل به تعالی صنعت پتروشیمی در سطح داخلی و بین المللی‌، از تکروی پرهیز و در راستای همنوایی و همگرائی صنفی تلاش نموده و در امانت داری، صداقت،انصاف و پرهز از ایجاد هرگونه تضاد در منافع گروهی همت می گماریم.4.در مقابل مشکلات اعضاء انجمن مسئولیت داشته و با تقویت روحیه جمعگرایی در حل آنها مساعدت می نماییم.5.در جهت پیشبرد اهداف صنفی و رعایت منافع گروهی به رعایت اصول تجارت سالم پایبند بوده و
از قیمت شکنی و رقابت نا سالم در بازارها خودداری می نماییم .6.در راستای جلوگیری از آسیبهای نیروی انسانی و رعایت حقوق سرمایه گذاری در تربیت نیروی
انسانی متخصص در شرکتها، از استخدام و جابجایی غیر حرفه ای نیروی انسانی متخصص در صنعت بدون هماهنگی با شرکتی که شاغل در آن مشغول فعالیت می باشد ، امتناع می ورزیم.7.به اصل عدم سوء استفاده از نامها و برندهای تجاری اعضاء که طی سالها تلاش و فعالیت در
بازار بوجود آمده است، پایبندیم.8.از تخریب نام و محصولات شرکتها در جهت منافع فردی پرهیز می نماییم .9.به ارائه محصولات با کیفیت به مشتریان و تلاش درجهت ارتقاء کیفیت محصولات و حفظ منافع
جامعه ارج می نهیم .10.به حمایت مالی از انجمن در چارچوب مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی به منظور امکان تحقق اهداف آن پایبندیم .11.به مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه و تمام کسانی که تحت تأثیر فعالیت شرکتهای تحت مدیریتمان قرار میگیرند ، آگاه و پایبندیم .