اخبار ویژه
هیئت تجاری ایران به سرپرستی مهندس شافعی ریاست اتاق بازرگانی ایران سفری به اسپانیا خواهد کرد.
با هماهنگی های سفارت جمهوری اسلامی ایران در تیرانا و صنایع کنفدراسیون صنایع آلبانی، اکسپو فروم" روز ایران در تیرانا " برگزار خواهد شد
سفر هیئت تجاری ایران به کرواسی در شهریور 96 به سرپرستی رییس اتاق ایران انچام خواهد شد.