اخبار ویژه
آغاز صادرات اوره به آمریکای جنوبی:
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه از آغاز صادرات ...
با وجود انجام تعمیرات و کمبود خوراک؛
رکورد تولید صنعت پتروشیمی ایران در هفت ماهه نخس...
30 آبان برگزار می‌شود:
گردهمایی توسعه پایدار صنعت انرژی با مدیریت بهینه ...
در گفتگو با ایپک اعلام شد:
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با بیان اینکه از ابتد...
مدیر کنترل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: زلزله ...
مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا:
مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا با اشاره به برگزاری مناق...
در گفتگو با اپیک اعلام شد:
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی ایران از ...
گزارش تصویری
ارشیو نشریه