اخبار ویژه
در گفتگو با «اپیک» اعلام شد:
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی...
تاکتیک جدید مقابله با قاچاق محصولات پتروشیمی؛
مدیر بازرگانی پتروشیمی کارون...
مدیرعامل پتروشیمی تبریز خبر داد:
مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز...
با هدف حمایت از صنایع میان دستی پتروشیمی؛
با سبقت گرفتن مصرف از تولید...
گزارش تصویری
ارشیو نشریه