پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۲۱۱
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۵

مهدوی میهمان کمسیون صنایع مجلس

مهدوی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و بیژن زنکنه وزیر نفت میهمان جلسه سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴ کمیسیون صنایع و معادن مجلس بودند.
مهدوی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و بیژن زنکنه وزیر نفت میهمان جلسه سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴ کمیسیون صنایع و معادن مجلس بودند.نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود