پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۲۳۷۴
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۵

مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی برگزار شد

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به سال مالی 1399 انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی امروز ( شنبه20 شهریور) با رعايت شيوه نامه های بهداشتی برگزار شد.
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به سال مالی 1399 انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی امروز ( شنبه20 شهریور) با رعايت شيوه نامه های بهداشتی برگزار شد.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به سال مالی 1399 انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی امروز ( شنبه20شهریور)  در محل ساختمان گروه باختر با حضور اعضای هيات مديره و همچنين حضور مجازی مدیران عامل نمایندگان محترم شركت های پتروشیمی از ساعت 14:30 الي 17 در سالن جلسات باختر برگزار شد. اين جلسه به علت رعايت شيوه نامه هاي بهداشتی به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد.

مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی برگزار شد

مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی برگزار شد

مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی برگزار شد

مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی برگزار شد

مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی برگزار شد

مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی برگزار شد

مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی برگزار شد

مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی برگزار شد

مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی برگزار شد
مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی برگزار شد

مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی برگزار شد

مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی برگزار شد
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود