جمعه 04 خرداد 1403 24 May 2024
کد خبر: ۲۴۷۹
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۰

گزارش تصویری از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش تصویری حضور انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
گزارش تصویری حضور انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
گزارش تصویری از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیگزارش تصویری از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش تصویری از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش تصویری از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش تصویری از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش تصویری از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش تصویری از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش تصویری از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش تصویری از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی


گزارش تصویری از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش تصویری از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی


نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود