جمعه 04 خرداد 1403 24 May 2024
کد خبر: ۲۵۲۳
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۰

یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد+ عکس

در این جلسه، جناب آقای دکتر طاهری ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین جناب آقای دکتر حسینی کیا رئیس محترم کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جهت آشنایی با مشکلات و موانعی صنعت پتروشیمی و تبادل نظر با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی حضور داشتند.
در این جلسه، جناب آقای دکتر طاهری ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین جناب آقای دکتر حسینی کیا رئیس محترم کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جهت آشنایی با مشکلات و موانعی صنعت پتروشیمی و تبادل نظر با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی حضور داشتند.
یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد.


یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد.

یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد.


یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد.یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد.
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود