جمعه 04 خرداد 1403 24 May 2024
کد خبر: ۲۵۴۷
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۱

گزارش تصویری از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

گزارش تصویری حضور انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در شانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست
گزارش تصویری حضور انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در شانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست
گزارش تصویری از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

گزارش تصویری از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

گزارش تصویری از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

گزارش تصویری از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

گزارش تصویری از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

گزارش تصویری از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست


گزارش تصویری از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

گزارش تصویری از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

گزارش تصویری از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

گزارش تصویری از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود