پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۲۵۵۹
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۶

گزارش تصویری جلسه مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد

صبح روز سه شنبه (27 /1401/06) به همت و پیگیری انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، جلسه ای میان مدیران این انجمن ، مدیران شرکتها و هلدینگهای بزرگ پتروشیمی و سرمایه گذاران بخش خصوصی با دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونان ایشان در محل سالن جلسات این وزراتخانه برگزار شد.
صبح روز سه شنبه (27 /1401/06) به همت و پیگیری انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، جلسه ای میان مدیران این انجمن ، مدیران شرکتها و هلدینگهای بزرگ پتروشیمی و سرمایه گذاران بخش خصوصی با دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونان ایشان در محل سالن جلسات این وزراتخانه برگزار شد.
جلسه مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد


جلسه مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد


جلسه مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد


جلسه مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد


جلسه مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد


جلسه مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد


جلسه مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد


جلسه مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد


جلسه مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد


جلسه مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد


جلسه مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد


جلسه مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود