جمعه 04 خرداد 1403 24 May 2024
کد خبر: ۲۶۴۹
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۱

نشست خبری کارگروه متانول ایران به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری کارگروه متانول ایران با اصحاب رسانه در انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد. در این نشست خبری مدیران عامل شرکت‌های تولیدی متانول ایران ضمن پاسخگویی به سوالات خبرنگاران خواستار اصلاح نرخ جدید خوراک پتروشیمی‌ها شدند.
نشست خبری کارگروه متانول ایران با اصحاب رسانه در انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد. در این نشست خبری مدیران عامل شرکت‌های تولیدی متانول ایران ضمن پاسخگویی به سوالات خبرنگاران خواستار اصلاح نرخ جدید خوراک پتروشیمی‌ها شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نشست خبری کارگروه متانول ایران با اصحاب رسانه در انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد. در این نشست خبری مدیران عامل شرکت‌های تولیدی متانول ایران ضمن پاسخگویی به سوالات خبرنگاران خواستار اصلاح نرخ جدید خوراک پتروشیمی‌ها شدند.


نشست خبری کارگروه متانول ایران به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری کارگروه متانول ایران به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری کارگروه متانول ایران به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری کارگروه متانول ایران به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری کارگروه متانول ایران به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری کارگروه متانول ایران به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری کارگروه متانول ایران به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود