پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۹۴۵
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸

شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی زاگرس ترابر خلیج فارس

شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی زاگرس ترابر خلیج فارس مشتمل بر 500 دستگاه نفتکش بوده که می تواند در جابجایی محصولات نفتی کمک شایاتنی به شرکت های پتروشیمی نماید.
شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی زاگرس ترابر خلیج فارس مشتمل بر 500 دستگاه نفتکش بوده که می تواند در جابجایی محصولات نفتی کمک شایاتنی به شرکت های پتروشیمی نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی زاگرس ترابر خلیج فارس مشتمل بر 500 دستگاه نفتکش بوده که می تواند در جابجایی محصولات نفتی کمک شایاتنی به شرکت های پتروشیمی نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس بگیرید
07152245938
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود