پنجشنبه 30 فروردين 1403 18 April 2024
کد خبر: ۲۶۷۰
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۰
جزئیات مصوبه دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها؛

محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول تا پیان برنامه هفتم/۵ هزار تومان حداقل قیمت خوراک

بر اساس مصوبه هیات دولت تا پایان برنامه هفتم، نرخ خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول محاسبه خواهد شد.
بر اساس مصوبه هیات دولت تا پایان برنامه هفتم، نرخ خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول محاسبه خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، مصوبه هیأت دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ابلاغ شد. جزئیات این نامه به شرح زیر است:

عطف به نامه شماره ۳ به ۲۸۷۶۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ معاونت برنامه ریزی وزارت نفت قیمت گاز سبک و شیرین خوراک مصرفی مجتمع‌های پتروشیمی به شرح جدول پیوست اعلام می‌گردد. شایان ذکر است اعمال تعرفه‌ها عوارض مالیات و حقوق قانونی دولت و همچنین مفاد ماده (۳) ابلاغیه شماره ۲۰/۲۰۵۰۳۲۸۰ مورخ ۹۴/۱۰/۲۶ وزیر محترم نفت و ۱۰۲۱۵۶ ت ۶۱۶۲۷ - مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیأت محترم وزیران در قبض‌های گاز مصرفی لحاظ خواهد گردید.

مزید استحضار، نرخ خوراک کار طبیعی واحدهای پتروشیمی برای ماه شهریور و نرخ کار سوخت صنایع در ماه‌های فروردین شهریور و مهر ۱۴۰۲ می‌باشد و برای ماه‌های قبل در حال حاضر قابل محاسبه نیست:

محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول تا پیان برنامه هفتم/۵ هزار تومان حداقل قیمت خوراک

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور و پیرو جلسات با صنایع و مجامع مختلف از جمله پتروشیمی‌ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد تصویب نامه شماره ۱۶۸۵۰ م ت ۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ضمن خروج ازطبقه بندی محرمانه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

الف - متن زیر جایگزین بند (۱) می‌شود -۱ نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ابلاغیه شماره ۲/۵۰۳۲۸۰-۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ وزارت نفت به شرح زیر تعیین می‌شود به نحوی که:

یک- قیمت گاز در بازار تعیین شده از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال کمتر نشود از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.

دو - نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورتحساب معادل نود و پنج درصد (۹۵) نرخ پایه تعیین گردد.

محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول تا پیان برنامه هفتم/۵ هزار تومان حداقل قیمت خوراک

محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول تا پیان برنامه هفتم/۵ هزار تومان حداقل قیمت خوراک


محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول تا پیان برنامه هفتم/۵ هزار تومان حداقل قیمت خوراک

نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود