سه‌شنبه 05 تير 1403 25 June 2024
کد خبر: ۱۸۵۲
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۵
در سال رونق تولید صورت گرفت:

سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت؛ میانبری جدید به سمت خودکفایی

اداره كل نظام تامين و تجاري سازي فناوری در وزارت نفت اقدام به معرفی سازندگان داخلی ملزومات صنعت نفت گاز و پتروشیمی به آدرس ep.mop.ir قسمت فهرست بلند نموده است.
اداره كل نظام تامين و تجاري سازي فناوری در وزارت نفت اقدام به معرفی سازندگان داخلی ملزومات صنعت نفت گاز و پتروشیمی به آدرس ep.mop.ir قسمت فهرست بلند نموده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمي، اداره كل نظام تامين و تجاري سازي فناوری در وزارت نفت اقدام به معرفی سازندگان داخلی ملزومات صنعت نفت گاز و پتروشیمی به آدرس  ep.mop.ir  قسمت فهرست بلند نموده است. 

بدینوسیله تمامی مجتمع و ها و طرح های تولیدی صنعت پتروشیمی میتوانند جهت تامین 
قطعات و ملزومات خود با مراجعه به آدرس  ep.mop.ir  به قسمت فهرست بلند وارد شوند، سپس با دسترسی به فهرست منایع وزارت نفت با آخرین دستاوردهای شرکت های سازنده داخلی و خارجی ملزومات این صنعت که مورد تایید  وزارت نفت است، آشنا شوند. سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت میانبری جدید به سمت خودکفایی

نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود