پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۱۹۱
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۳

عملکرد بازرگانی خارجی کشور در حوزه پتروشیمی

خلاصه عملکرد بازرگانی خارجی کشور در حوزه پتروشیمی در پنج ماهه ابتدای سال 94 / فریبرز کریمایی
خلاصه عملکرد بازرگانی خارجی کشور در حوزه پتروشیمی در پنج ماهه ابتدای سال 94 / فریبرز کریمایی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، خلاصه عملکرد بازرگانی خارجی کشور در حوزه پتروشیمی در پنج ماهه ابتدای سال 94 به شرح ذیل می باشد.


نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود