پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۲۱۳۴
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۳

بازدید اعضای کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

با هماهنگي و همت انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، اعضای کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در سفري يك روزه از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بازديد كردند.
با هماهنگي و همت انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، اعضای کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در سفري يك روزه از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بازديد كردند.
بازدید اعضای کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
بازدید اعضای کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

بازدید اعضای کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

بازدید اعضای کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

بازدید اعضای کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی


بازدید اعضای کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
بازدید اعضای کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود