پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۲۱۶
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۶
فهرست کامل تحریمهای آمریکا و اروپا

اجرای برجام از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شد

تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا با آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در پی انتشار بیانیه های جداگانه اتحادیه اروپا و کاخ سفید لغو خواهند شد.
تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا با آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در پی انتشار بیانیه های جداگانه اتحادیه اروپا و کاخ سفید لغو خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، همزمان با آغاز اجرای تعهدهای جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا نیز لغو و متوقف شد و رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا دستور آغاز روند لغو تحریمهارا علیه ایران صادر کردند.

فهرست تحریمهایی که قرار است از روزاجرای توافق فرمان لغو یا توقف آنها صادر شود به شرح زیر است:

اتحادیه اروپا:

اتحادیه اروپا و دولتهای عضو اتحادیه اروپا متعهد می شوند طبق پیوست شماره ٥ (برنامه اجرا)،همه مفاد آیین نامه اجرایی شماره

٢٦٧/٢٠١٢ شورای اتحادیه اروپا را، با اصلاحات بعدی، که همه تحریمها یا اقدامهای محدودکننده یادشده را در بخشهای زیر اجرایی می کنند و همه مفاد تصمیم ٢٠١٠/٤١٣/CFSP شورای اتحادیه اروپا را، با اصلاحات بعدی لغو و قوانین اجرایی ملی را نیز لغو یا طبق نیاز اصلاح کنند.

١ -١- تدابیر مربوط به امور مالی، بانکی و بیمه

-نظام ممنوعیت و اخذ مجوز حاکم بر نقل و انتقال مالی به یا از ایران

- تحریمهای مربوط به فعالیتهای بانکی

- تحریمهای مربوط به بیمه

- تحریمهای مربوط به خدمات پیام رسانی مالی

-تحریمهای مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران

-تحریمهای مربوط به کمکهای بلاعوض، کمکهای مالی و وامهای ترجیحی

-تحریمهای مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمین شده توسط دولت ایران

-تحریمهای مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروههای فوق

٢-١- بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی

- تحریمهای مربوط به واردات نفت و گاز از ایران

- تحریمهای مربوط به واردات فرآورده های پتروشیمی ایران

- تحریمهای مربوط به صادرات تجهیزات کلیدی بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی

-تحریمهای مربوط به سرمایه گذاری در بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی

-تحریمهای مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروههای فوق

٣-١- بخشهای کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل

-تحریمهای مرتبط با کشتیرانی و کشتی سازی

-تحریمهای مربوط به بخش حمل و نقل

-تحریمهای مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروههای فوق

٤-١- طلا، دیگر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه

-تحریمهای مربوط به طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه

-تحریمهای مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروههای فوق

٥-١- تدابیر مرتبط با اشاعه هسته ای

- تحریمهای مرتبط با فعالیتهای هسته ای حساس اشاعه ای (کالاها و فناوری، سرمایه گذاری و آموزشهای تخصصی)

- تحریمهای مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروههای فوق

٦-١- فلزات

-٧-١- نرم افزار

٨-١- تسلیحات
٩-١- فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی (توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید)

توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید قابل اعمال نسبت به؛

- بانکها و موسسه های مالی ایرانی فهرست شده شامل بانک مرکزی ایران

- اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای؛

- مرتبط با بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی

- اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های مرتبط با کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل

- دیگر اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای غیرمرتبط با فعالیتهای حساس اشاعه هسته ای، تسلیحات و موشکهای بالستیک

- اشخاص حقوقی وافراد فهرست شده توسط شورای امنیت

١٠-١- دیگر مقررات

- تعهد مندرج در بخش یک شامل همه مفاد باقیمانده تصمیم ٢٠١٠/٤١٣/CFSP

و آیین نامه اجرایی شماره ٢٦٧/٢٠١٢ شورای اتحادیه اروپایی که در بالا ذکر نشده اند، نیز می شود.

- اتحادیه اروپایی اظهار می کند که مفاد مذکور در بخش یک فوق، فهرست کامل و جامع همه تحریمها و اقدامات محدودکننده مرتبط هسته ای اتحادیه اروپایی است. این تحریمها یا اقدامات محدودکننده طبق پیوست شماره پنج برطرف خواهند شد.

٣- آثار رفع تحریمهای اقتصادی و مالی اتحادیه اروپایی درنتیجه کنارزدن تحریمها به نحو مصرح در بخش یک فوق، فعالیتهای زیر، از جمله خدمات تبعی، از روز اجرای این برجام و مشروط به این که این فعالیتها با دیگر قوانین و مقررات لازم الاجرای اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو منطبق باشد، مجاز خواهد بود.

٢- ٣- تدابیر مربوط به امور مالی، بانکداری و بیمه

- نقل و انتقال منابع مالی میان اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های اروپایی، از جمله موسسات مالی و اعتباری اتحادیه اروپایی و اشخاص حقیقی،حقوقی یا نهادهای ایرانی، از جمله موسسه های مالی و اعتباری ایرانی، بدون الزام به اخذ مجوز یا اعلام

- افتتاح شعبه های بانکی، شرکتهای تابعه یا دفاتر نمایندگی بانکهای ایرانی در سرزمین دولتهای عضو اتحادیه، و ایجاد مشارکتهای (JV) جدید، یا تحصیل منافع مالکانه یا ایجاد روابط کارگزاری بانکی میان بانکهای ایرانی با بانکهای اتحادیه اروپایی؛ گشایش دفاتر نمایندگی، شرکتهای تابعه، مشارکت یا حسابهای بانکی توسط اشخاص اروپایی در ایران

- ارائه خدمات بیمه ای و بیمه اتکایی به ایران یا دولت ایران، اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی، یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا نهادی که به نمایندگی یا تحت کنترل آنها اقدام می کند.

- ارائه خدمات تخصصی پیام رسانی مالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجودیتها یا نهادها از جمله افرادی که در الحاقیه شماره یک این پیوست آمده اند.

-تعهد دولتهای عضو مبنی بر ارائه حمایتهای مالی در جهت تجارت با ایران، از جمله اعطای اعتبارهای صادراتی، بیمه صادرات؛ و تعهد پرداخت برای وام بلاعوض، کمک مالی و وامهای ترجیحی به دولت ایران

-فروش یا خرید اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده توسط دولت، به یا از ایران، دولت ایران، بانک مرکزی ایران، یا بانکها و موسسه های مالی ایرانی یا افرادی که از طرف آنها عمل می کنند.

٣-٣- بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی

-واردات، خرید، سوآپ یا حمل و نقل نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی یا فرآورده های پتروشیمی ایران و تامین تسهیلات اعتباری مربوطه

-فروش، عرضه یا نقل و انتقال تجهیزات یا فناوری، کمک فنی و آموزش مورد استفاده در بخشهای نفت، گاز و صنایع پتروشیمی در ایران، مشتمل براکتشاف، تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی، از جمله مایع سازی گاز طبیعی، به هر شخص ایرانی در داخل یا خارج ایران یا برای استفاده در ایران

- اعطای هرگونه وام یا تسهیلات اعتباری به هر شخص ایرانی که در بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی در داخل ایران یا خارج از ایران فعالیت می کند و همچنین سرمایه گذاری در این صنعت و یا سرمایه گذاری مشترک با آنها.

٤-٣- بخشهای کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل

- فروش، تامین، انتقال یا صادرات تجهیزات و فناوریهای دریانوردی

برای ساخت، تعمیر یا نگهداری یا بازسازی کشتی، به ایران یا به هر شخص ایرانی در این بخش؛ طراحی، ساخت یا مشارکت در طراحی یا ساخت کشتیهای باری و نفتکش برای ایران یا اشخاص ایرانی؛ ارائه کشتیهای طراحی شده یا مورد استفاده برای حمل و نقل یا ذخیره سازی نفت و فرآورده های پتروشیمی به اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی و ارائه خدمات ثبت پرچم و تعیین وضع، از جمله موارد مرتبط با مشخصات فنی، ثبت و شماره شناسایی به هر نحو، درمورد تانکرهای نفتي و کشتیهای باری ایرانی

-دسترسی همه پروازهای باری خطوط هوایی ایرانی یا خطوط هوایی از مبدا ایران به فرودگاههای تحت صلاحیت دولتهای عضو اتحادیه اروپایی

- توقف بازرسی، توقیف و انهدام محموله ها از مبداء یا به مقصد ایران توسط دولتهای عضو اتحادیه اروپایی در قلمروهای خود در ارتباط با کالاهایی که دیگر ممنوع نیستند.

-ارائه خدمات سوخت رسانی یا تدارکات یا هرگونه خدمات دیگر برای کشتیهای تحت مالکیت یا استیجاری که اقلام منع شده را حمل نمی کنند؛ و ارائه سوخت، خدمات مهندسی و تعمیر و نگهداری به هواپیماهای باری ایرانی که اقلام ممنوعه را حمل نمی کنند.

٥-٣- طلا، دیگر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه

- فروش، عرضه، خرید، صادرات، انتقال، حمل و نقل طلا و فلزات گرانبها و الماس و ارائه خدمات واسطه گری، تامین مالی و امنیتی مربوطه، به دولت ایران، نهادهای عمومی، شرکتها و موسسه های عمومی یا بانک مرکزی ایران؛

- انتقال اسکناس و مسکوکات جدید ایرانی به بانک مرکزی ایران

٦-٣- فلزات

- فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم همه فلزات از جمله گرافیت و فلزات خام یا نیم ساخته همانند آلومینیوم و فولاد به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران در مورد عملیات و فعالیتهای منطبق با این برجام

-٧-٣- نرم افزار

- فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه نرم افزار از جمله روزآمدکردن، به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران درباره عملیات و فعالیتهای منطبق با این برجام

٨-٣- فهرست افراد، اشخاص حقوقی یا نهادها (توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید)

- در نتیجه خروج از فهرستهای یادشده در پیوست شماره ٢، آزادسازی همه منابع مالی و اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی حقوقی و نهادها از جمله بانکها و موسسه های مالی ایرانی، بانک مرکزی ایران، به شرح مندرج در الحاقیه شماره یک پیوست ٢ این برجام و فراهم آوردن دسترسی این اشخاص به وجوه و داراییهای خود

- در نتیجه خروج از فهرستها در پیوست شماره ٢، امکان ورود افراد فهرست شده در الحاقیه شماره یک این برجام به قلمرو دولتهای اروپایی یا استفاده از سرزمین آنها برای ترانزیت فراهم خواهد شد.

ب. ایالات متحده آمریکا

- ایالات متحده آمریکا متعهد می شود طبق ضمیمه شماره ٥ (برنامه اجرا)، اعمال همه تحریمهای مرتبط هسته ای به نحو یادشده دربخشهای ١-٤ تا ٩- ٤ زیر را متوقف کند، و اقدام قانونی مقتضی برای لغو یا اصلاح آنها را پیگیری کند، و فرامین اجرایی شماره ١٣٥٧٤، ١٣٥٩٠، ١٣٦٢٢، ١٣٦٤٥ و بخشهای فرمان اجرایی شماره ١٣٦٢٨ را لغو کند.

١-٤- تدابیر بانکی و مالی

تحریمهای اعمالی بر افراد و اشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه

این ضمیمه، شامل: بانک مرکزی ایران و دیگر موسسه های مالی ایرانی فهرست شده در این الحاقیه؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، شرکت ملی نفتکش ایران، و دیگر افراد و اشخاص حقوقی که توسط خزانه داری در این الحاقیه به عنوان دولت ایران شناسایی شده اند؛ و برخی افراد و اشخاص حقوقی مندرج در فهرست اتباع تحریم شده یا فهرست افرادی که اموال آنها مشمول توقیف است.

- تحریم ریال ایران

-تحریم خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران

- محدودیتهای تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از کشور است، شامل محدودیتهای مربوط به نقل و انتقال درآمدها

-تحریم خرید، پذیره نویسی، یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی

- تحریم خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی مندرج در الحاقیه شماره ٣ این پیوست

- تحریم خدمات تبعی برای هریک از دسته تحریمهای فوق

٢-٤- بیمه

- تحریم ارائه خدمات بیمه ای، یا بیمه اتکایی که در مورد فعالیتهای سازگار با این برجام و با افراد و موجودیتهای مندرج در الحاقیه شماره 3این ضمیمه صورت می گیرد.

٣-٤ - بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی

- تلاشها برای کاهش فروش نفت ایران شامل محدودیتها بر مقدار فروش نفت خام ایران و کشورهایی که می توانند نفت خام ایران را بخرند؛

- تحریم سرمایه گذاری، شامل مشارکت در سرمایه گذاریهای مشترک، کالاها، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی

- تحریم خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت، فرآورده های پتروشیمی و گاز طبیعی از ایران

- تحریم صادرات، فروش یا عرضه فرآورده های نفتی تصفیه شده و فرآورده های پتروشیمی به ایران

-تحریم معامله با بخش انرژی ایران شامل معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، شرکت ملی نفتکش ایران

- تحریم خدمات تبعی برای هریک از دسته تحریمهای فوق

٤-٤ -کشتیرانی، کشتی سازی و بنادر

- تحریم معامله با بخشهای کشتی سازی و کشتی سازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب و شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، و عاملان بندر عباس

- تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریمهای فوق

٥-٤- طلا و دیگر فلزات گرانبها

- تحریم تجارت طلا و دیگر فلزات گرانبها توسط ایران

-تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریمهای فوق

٦-٤- نرم افزار و فلزات

-تحریم تجارت با ایران درباره گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغالسنگ، و نرم افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی، در زمینه فعالیتهای سازگار با این برجام و افراد و اشخاص حقوقی مذکور در الحاقیه های شماره های ٣ و ٤ این ضمیمه

- تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریمهای فوق

٧-٤- بخش خودروسازی

- تحریم فروش، عرضه یا نقل و انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در زمینه بخش خودروسازی ایران

-تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریمهای فوق

٨-٤- فهرستها و دیگر فهرستهای تحریمی

- خارج کردن افراد و اشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه های شماره های ٣ و ٤ این ضمیمه از فهرست DSN و فهرست افرادی که اموالشان مشمول توقیف بوده است، فهرست افراد و نهادهای دور زننده تحریمها، و/ یا فهرست غیر SDN

مربوط به قانون تحریمهای ایران (خارج کردن افراد و نهادهای تحریم شده و نیز تحریمهای اعمالی وفق بخش(الف) قانون تحریمهای ایران،بخش١٢٤٤(د) (١)، و بخش ٢١٢ قانون TRA؛ و خارج کردن افراد و نهادهای تحریم شده طبق فرامین اجرایی شماره١٣٣٨٢، ١٣٦٠٨، ١٣٦٢٢، و ١٣٦٤٥با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی

٩-٤- اقدامات مرتبط با منع اشاعه تسلیحات هسته ای

-تحریمهای اعمالی بر تحصیل کالاها و خدمات مرتبط هسته ای برای پیشبرد فعالیتهای هسته ای پیش بینی شده در این برجام وفق قانون مقابله اشاعه ایران، کره شمالی و سوریه'، منطبق با رویکرد ایالات متحده نسبت به سایر دولت های غیرهسته ای عضو معاهده اشاعه ندادن هسته ای

- تحریمهای اعمالی بر مشارکتهای مربوط به استخراج معدن، تولید یا حمل و نقل اورانیوم

-تحریمهای اعمالی بر منع شهروندان ایرانی از تحصیل در مقاطع عالی در رشته های مرتبط با علوم هسته ای، مهندسی هسته ای یا بخش انرژی

٥ - دیگر تدابیر مرتبط با تجارت

ایالات متحده متعهد می شود:

- اجازه فروش هواپیمای مسافربری تجاری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران از طریق اعطای امتیاز در موارد زیر داده خواهد شد:

الف) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال هواپیمای مسافربری تجاری انحصارا با کاربری غیر نظامی،

ب) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال قطعات یدکی و قطعات عمده برای هواپیماهای مسافربری تجاری به ایران و

ج) ارائه خدمات تبعی، از جمله ضمانت، نگهداری، و خدمات تعمیر و بازبینیهای ایمنی برای همه موارد مذکور، مشروط به این که قطعات و خدمات مجوز داده شده به طور انحصاری برای هوانوردی تجاری مسافری مورد استفاده قرار گیرند.

- از طریق صدور مجوز، به اشخاص حقوقی غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، اجازه خواهد داد منطبق با این برجام با ایران معامله کنند.

- اعطای مجوز واردات فرش و مواد غذایی از جمله پسته و خاویار با منشا ایرانی به ایالات متحده -ایالات متحده تایید می کند که مقررات فهرست شده در بخش ٤ فوق فهرست کامل و جامع همه تحریمهای مرتبط هسته ای ایالات متحده است. این تحریمها براساس پیوست ٥ برطرف خواهند شد.

٧- آثار کنارگذاشتن تحریمهای اقتصادی و مالی ایالات متحده

١-٧ - در نتیجه کنارگذاشتن تحریمهای مشخص شده در بخش ٤ فوق، از روز اجرا، تحریمهای یادشده، و خدمات تبعی آنها، در مورد اشخاص غیرآمریکایی که اقدامهای زیر را انجام می دهند یا اشخاصی که وضعهای زیر را دارند اعمال نخواهد شد.

٢- ٧- تدابیر مالی و بانکی

- انجام فعالیتها، شامل عملیات مالی و بانکی، با دولت ایران، بانک مرکزی ایران، موسسه های مالی ایرانی، و دیگر اشخاص ایرانی مشخص شده در الحاقیه شماره ٣ این پیوست، شامل اعطای وام، نقل و انتقال، حساب بانکی (شامل افتتاح حساب و ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکی PTA) در موسسه های مالی غیرآمریکایی، سرمایه گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار، ضمانتنامه، خرید و فروش ارزهای خارجی( شامل نقل و انتقالات مرتبط با ریال)، صدور اعتبارات اسنادی، و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار، ارائه خدمات پیام رسانی تخصصی مالی و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس بانکی

آمریکایی توسط دولت ایران و خرید، پذیره نویسی، یا ارائه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران

٣- ٧- تدابیر مربوط به بیمه

-ارائه خدمات مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در زمینه فعالیتهای سازگار با این برجام، شامل ارائه فعالیتهای مرتبط با افراد و اشخاص حقوقی نام برده شده در الحاقیه شماره ٣ این پیوست، شامل خدمات مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در مورد فعالیتها در بخشهای انرژی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران، برای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، یا برای کشتیهایی که نفت خام، گازطبیعی، گازطبیعی مایع، نفت و فرآورده های پتروشیمی از یا به ایران

٤-٧- بخشهای انرژی و پتروشیمی

- اشخاصی که جزئی از بخش انرژِی ایران باشند؛ یا خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت و فرآورده های نفتی (شامل فرآورده های پالایش شده نفتی)، فرآورده های پتروشیمی، یا گاز طبیعی (شامل گاز طبیعی مایع) به یا از ایران؛ ارائه کمک، سرمایه گذاری (از جمله از طریق مشارکت)، کالا، خدمات (شامل خدمات مالی)، و فناوری که می تواند در مورد بخش انرژی ایران یا توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی

فرآورده های نفتی پالایش شده و فرآورده های پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند؛ یا فعالیت در بخش انرژی ایران شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو) و شرکت ملی نفتکش ایران

٥-٧- بخشهای کشتیرانی، کشتی سازی، و عاملیت اداره بنادر

- اشخاصی که جزئی از بخش کشتیرانی یا کشتی سازی ایران باشند؛ یا تملک، اداره، کنترل، یا بیمه کشتیهای مورد استفاده برای نقل و انتقال نفت خام، فرآورده های نفتی (شامل فرآورده های نفتی پالایش شده)،

فرآورده های پتروشیمی، یا گاز طبیعی (شامل گاز طبیعی مایع)، از یا به ایران؛ اداره بنادر در ایران (شامل عاملیت اداره بندرعباس)، همکاری با بخشهای کشتیرانی و کشتی سازی ایران یا عاملیت اداره بنادر ایران، یا ارائه خدمات مالی و دیگر کالاها و خدمات مورد استفاده در زمینه بخش کشتیرانی و کشتی سازی ایران و با عاملیت اداره یک بندر در ایران، مشتمل بر خدمات بندری از قبیل سوخت رسانی و بازبینی، طبقه بندی، و تامین مالی، و فروش، اجاره و ارائه کشتی به ایران از جمله به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت خطوط کشتیرانی جنوب یا شرکتهای تابعه آنها.

٦-٧- طلا و فلزات گرانبها

- فروش، عرضه، صادرات یا انتقال طلا و دیگر فلزات گرانبها به یا از ایران، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، یا انجام یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا ارائه خدمات برای فعالیتهای زیر شامل تامین امنیت، بیمه و حمل و نقل

٧-٧- نرم افزار و فلزات

-روش، عرضه یا انتقال گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغالسنگ، و نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی به یا از ایران، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در زمینه فعالیتهای سازگار با این برجام، و افراد و موجودیتهای مندرج در الحاقیه شماره ٣ این پیوست، و فروش، عرضه، یا انتقال چنین موادی به بخشهای انرژی، پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران و بنادر ایران، یا انجام یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا ارائه خدمات برای اقدامهای زیر شامل بیمه و حمل و نقل.

٨-٧- بخش خودرو سازی

-اجرا یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا دیگر معاملات برای فروش، عرضه، یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در خودروسازی ایران

٩-٧- فهرستها و دیگر فهرستهای تحریمی

-برداشتن فهرستها و یا تحریمهای شرح داده شده در بخش، ١-٨-٤ توقف اعمال تحریمهای ثانویه برای معامله با افراد و موجودیتهای مندرج در الحاقیه شماره ٣این پیوست؛ و رفع توقیف داراییها و منافع واقع درمحدوده صلاحیتی ایالات متحده برای افراد و موجودیتهای مندرج در الحاقیه شماره ٣ این پیوست.

منبع:شانا
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود