پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۲۲۲
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۸

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

جزیره مرجانی لاوان با طول تقریبی ٢٥ کیلومتر و عرض ٥ کیلومتر از توابع بندر لنگه در استان هرمزگان است. نفت تولید شده در چهار میدان سلمان، رسالت، رشادت و بلال در این جزیره، فرآورش و ذخیره سازی شده و پس از آن صادر می شود.
جزیره مرجانی لاوان با طول تقریبی ٢٥ کیلومتر و عرض ٥ کیلومتر از توابع بندر لنگه در استان هرمزگان است. نفت تولید شده در چهار میدان سلمان، رسالت، رشادت و بلال در این جزیره، فرآورش و ذخیره سازی شده و پس از آن صادر می شود.
لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

لاوان جزیره ای از جنس آب و آفتاب

انتهای پیام/
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود