پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۲۲۴
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۳

نگاهی اجمالی به صنعت پتروشیمی در شهریور 94

نگاه اجمالی به میزان تولید و صادرات صنعت پتروشیمی در شهریور 94 با استناد به گزارش ماهیانه تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
نگاه اجمالی به میزان تولید و صادرات صنعت پتروشیمی در شهریور 94 با استناد به گزارش ماهیانه تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
نگاهی اجمالی به صنعت پتروشیمی در شهریور 94
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود