پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۲۲۶
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۱
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

توسعه صنعت پتروشیمی با حضور بخش خصوصی محقق می شود

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: همکاری و تعامل با بخش خصوصی توانمند مسیر توسعه این صنعت را هموار می کند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: همکاری و تعامل با بخش خصوصی توانمند مسیر توسعه این صنعت را هموار می کند.
توسعه صنعت پتروشیمی با حضور بخش خصوصی محقق می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، محمدحسن پیوندی اظهار کرد: بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی ایران یکی از ارکان توسعه این صنعت رو به رشد به شمار می رود و افزایش سطح همکاری میان بخش خصوصی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند هدفهای پیش بینی شده را برای تولید محقق کند.

پیوندی افزود: صنعت پتروشیمی ایران آماده ورود به دوران جدیدی است و اکنون یکی از ارکان اقتصاد ایران به شمار می رود و باید برای دستیابی به برنامه ریزی های انجام شده از تمام ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی بهره بگیریم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: تقویت صنعت پتروشیمی توسعه اقتصادی کشور را به همراه می آورد و می تواند ارکان اقتصاد ایران را تقویت کند و با ورود سرمایه گذاری های جدید نقش این صنعت در اقتصاد ایران پرنگ تر خواهد شد.

پیوندی با بیان این که تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور دوباره در صنعت پتروشیمی ایران نشان از اهمیت این صنعت دارد گفت: با وارد شدن سرمایه گذاریهای جدید خارجی همگام با انتقال دانش فنی و فناوریهای روز جهان می توانیم در آینده نزدیک به هدفهای پیش بینی شده دست یابیم و در این مسیر نقش آفرینی بخش خصوصی بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

وی ادامه داد: ایران با داشتن منابع هیدروکربوری برای ایجاد یک صنعت پتروشیمی در دنیای رقابت بی نظیر است و این صنعت نیازمند حمایت همه جانبه تمامی مدیران اجرایی کشور است.

انتهای پیام/

نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود