پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۲۴۳۵
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۲

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به مناسبت روز ملي صنعت پتروشيمی برگزار شد.
نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به مناسبت روز ملي صنعت پتروشيمی برگزار شد.
نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نشست خبری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمینظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود