پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۴۹۴
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۲

وزیر نفت روز ملی آتش نشانی و ایمنی را تبریک گفت

وزیر نفت در پیامی ضمن تبریک روز ملی آتش نشانی و ایمنی گفت: صنعت نفت به عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور در مسیر شتابان افزایش تولید صیانتی، توسعه میدان‌ها و صنایع پایین دستی قرار دارد، بنابراین داشتن رویکردهای پیشگیری از خسارت‌ها یک راهبرد اساسی و متضمن استمرار تولید و توسعه پایدار در صنعت نفت است.
وزیر نفت در پیامی ضمن تبریک روز ملی آتش نشانی و ایمنی گفت: صنعت نفت به عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور در مسیر شتابان افزایش تولید صیانتی، توسعه میدان‌ها و صنایع پایین دستی قرار دارد، بنابراین داشتن رویکردهای پیشگیری از خسارت‌ها یک راهبرد اساسی و متضمن استمرار تولید و توسعه پایدار در صنعت نفت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در پیام وزیر نفت آمده است: هفتم مهرماه «روز ملی آتش نشانی و ایمنی» یادآور رشادت و ایثار شهدای آتش نشان صنعت نفت و فرصتی مناسب جهت قدردانی از آتش نشانان شجاع و غیور است. ضمن ارج نهادن به مقام آتش نشان این روز را به مجموعه صنعت نفت تبریک عرض نموده و توجه کارکنان محترم به ویژه مدیران را به موارد زیر جلب می کنم.

از آنجا که صنعت نفت به عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور در مسیر شتابان افزایش تولید صیانتی، توسعه میادین (به خصوص میادین مشترک) و صنایع پایین دستی قرار دارد، لذا داشتن رویکردهای پیشگیری از خسارات و کنترل مخاطرات ذاتی و عملیاتی، یک راهبرد اساسی و متضمن استمرار تولید و توسعه پایدار در صنعت نفت است.

تحلیل آمار حوادث نسبت به پارسال، نشان‌دهنده کاهش محسوس شدت و تکرار پذیری حوادث در تاسیسات تابعه وزارت نفت بوده که البته کاهش مستمر نرخ حوادث، مستلزم نهادینه شدن «ایمنی» به عنوان یک ارزش بنیادین در راس همه فعالیت‌هاست. در همین راستا ضرورت دارد مدیران محترم نسبت به شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف موجود اقدام و سامانه‌ها و رویکردهای لازم را در چارچوب محورهای زیر طراحی و اجرا نمایند:

-بکارگیری بالاترین سطوح استانداردهای ایمنی و HSE در مراحل طراحی، احداث و راه اندازی.

-تدوین اهداف کلان و راهبردهای HSE، تخصیص منابع و جاری سازی رویکردهای هم تراز با سطوح بین المللی و همسو با اهداف و سیاستهای کلان وزارت نفت.

-طرح ریزی و استقرار فرآیندهای HSE متناسب با ماهیت و پیچیدگی تاسیسات با تمرکز بر رویکردهای پیشگیرانه و کنترل عملیات به ویژه در فعالیتهای پرمخاطره نظیر کار در ارتفاع، ورود به فضاهای محصور و فعالیت‌های تعمیراتی و کنترل مداوم آن از طریق برنامه های ممیزی، ارزیابی و بهبود مستمر.

-ارتقای سطح فرهنگ ایمنی و افزایش آگاهی کارکنان به ویژه مدیران از طریق آموزشهای فراگیر و اثربخش.

-رعایت دقیق ضوابط، رویه‌ها و دستورعمل‌های ایمنی و HSE صنعت نفت و ایجاد ساز و کار لازم به منظور حصول اطمینان از انطباق فعالیتها با ضوابط ایمنی و HSE و توقف فوری فعالیتهای پرمخاطره.

-استقرار سامانه های مدیریت شرایط اضطراری شامل برنامه‌ها، تجهیزات و سازوکارهای هماهنگی در فازهای آمادگی، مقابله و بازیابی با هدف کاهش ابعاد خسارات و بازگشت سریع به فعالیتهای عادی خود.

قبل از انجام هرگونه عملیات پرمخاطره، ریسک های مربوطه شناسایی و راهکارهای مقابله با آن ها تعیین و بر حسن اجرای آن‌ها با حساسیت نظارت به عمل آید.

در خاتمه انتظار می رود شرکتهای واگذار شده به بخش غیر دولتی نیز موارد فوق را مدنظر قرار داده و با بکارگیری استانداردها، ضوابط و رویه‌های HSE وزارت نفت نسبت به ارتقای سطح ایمنی و کاهش حوادث در واحدهای مربوطه که ظرفیت و سرمایه های ملی به شمار می آیند، اقدام کنند.

امید است با مشارکت و تلاش همکاران گرامی و برنامه ریزی دقیق در آینده شاهد وقوع هیچ حادثه ای در صنعت نفت نباشیم.
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود