پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۴۹۹
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰
از سوی وزیر نفت

نرخ خوراک اتان واحدهای پتروشیمی ابلاغ شد

بیژن زنگنه، وزیر نفت، نرخ گاز اتان تحویلی از سوی شرکتهای دولتی وابسته وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی را جهت اجرا، ابلاغ کرد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت، نرخ گاز اتان تحویلی از سوی شرکتهای دولتی وابسته وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی را جهت اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در این ابلاغیه آمده است: به استناد و اختیارات از جزء ٤ بند الف ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و با توجه به گزارش های کارشناسی واصله در خصوص بررسی وضعیت رقیبان منطقه ای و بین‌المللی، عملکرد مالی شرکتهای برداشت کننده اتان در سالهای اخیر و وجود رقابت تنگاتنگ در بازار داخلی برای دریافت تخصیص اتان، با هدف ایجاد انگیزه کافی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و بین‌المللی و با رعایت غبطه دولت و توجه به هزینه های تولید اتان، بدین وسیله نرخ گاز اتان تحویلی از سوی شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر تعیین و جهت اجرا ابلاغ می شود:

ماده ١- فرمول پایه محاسبه قیمت گاز اتان تحویلی به واحدهای پتروشیمی بر حسب دلار در هر تن متریک به ترتیب زیر خواهد بود.

 ١٤٥- (پلی اتیلنP + نفتاP ) ×  ٢٥% = اتانP

اتانP: قیمت هر تن متریک اتان در هر ماه

نفتاP: متوسط قیمت هر تن متریک نفتا در هر ماه

خوراک اتان

منظور از قیمتهای netback در فرمول محاسبه قیمت پلی اتیلن، قیمتهای CFR در مقصد مورد نظر با کسر هزینه حمل از خلیج فارس تا آن مقصد می باشد.

تبصره١- مبنای محاسبه قیمت نفتا، قیمتهای معاملاتی در خلیج فارس (مندرج در نشریات معتبر به تشخیص معاونت برنامه ریزی) خواهد بود که به صورت ماهانه اعلام خواهد شد. مبنای محاسبه قیمتهای پلی اتیلن مذکور در این ماده، متوسط ساده قیمتهای معاملاتی (یا متوسط سقف و کف قیمتی در صورت عدم اعلام قیمت متوسط معاملاتی) پلی اتیلن سبک و سنگین در بازارهای چین، هند و ایران (مندرج در نشریات معتبر به تشخیص معاونت برنامه ریزی) بر حسب دلار در هر تن خواهد بود که به صورت ماهانه محاسبه و اعلام خواهد شد.

تبصره٢- در صورتی که در هر دوره محاسباتی، هر یک از شاخص های قیمتی ذکر شده در فرمول قیمت پلی اتیلن در دسترس نبوده و یا توسط معاونت برنامه ریزی قابل اتکا تشخیص داده نشود، در محاسبه قیمت پلی اتیلن، مدنظر قرار نخواهد گرفت.

تبصره ٣- نرخ اتان در هر تن برای هر دوره محاسباتی، تحت هیچ شرایطی نباید کمتر از ٢٢٠ و بیشتر از ٤٠٠ دلار در هر تن شود.

ماده٢- واحدهای دریافت کننده اتان موظف به نصب کنتورهای استاندارد مطابق توافق با شرکت ملی نفت/گاز ایران و اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی، برای اندازه گیری مقدار اتان دریافتی می باشند.

ماده٣- معاونت برنامه ریزی وزارتخانه مکلف است با رعایت این ابلاغیه، در ١٥ روز نخست هر ماه، با توجه به ماده١، قیمت هر تن اتان تحویلی به واحدهای پتروشیمی را برای ماه پیش، محاسبه و جهت اجرا به شرکتهای تابعه ذیربط ابلاغ نمایند. این قیمتها باید در تارنمای معاونت نیز اعلان شود.

ماده٤- صورتحساب بهای خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی هر ماهه با توجه به ارقام و محاسبات انجام شده به ترتیبات مندرج در این ابلاغیه توسط شرکت ملی نفت/گاز ایران حسب مورد برای طرف قرارداد صادر می شود.

ماده٥- قیمت گذاری اتان به ترتیب مقرر در این ابلاغیه، در تمام موارد قیمت گذاری سایر هیدروکربورها که تعیین قیمت آنها منوط به قیمت اتان می باشد (از جمله گاز غنی، ترش یا شیرین و نیز NGLها) نیز ملاک عمل خواهد بود.

ماده ٦- این فرمول قیمت از ابتدای مهرماه سال ١٣٩٥ تا ابتدای مهرماه سال ١٤١٠ برای اشخاصی که تا آخر مهرماه ١٣٩٦ نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند، معتبر می باشد.

ماده٧- مبنای تسعیر نرخ ارز در هر ماه متوسط نرخ رسمی بانک مرکزی خواهد بود. 

منبع:شانا


نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود