پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۷۸۵
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۹

تغییر نام کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه توسعه

کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه توسعه به "کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" تغییر نام می یابد.
کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه توسعه به "کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" تغییر نام می یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، مستندا به بند"ب" ماده 12 قانون اخیر التصویب "احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" مصوب 1395/11/10 از این پس کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به "کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" تغییر نام می یابد.

شایان ذکر است ضمن دائمی شدن فعالیت کمیته، برابر تبصره 2 بند"ب" ماده قانونی مذکور ، مصوبات این کمیته حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیئت وزیران قرار می گیرد.

انتهای پیام/
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود